Koszyk

Kontakt

NAZWA FIRMY
ADRES, KOD-POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

NIP: 769-176-05-78
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS: xxxxx
prowadzony przez: XXX

tel. 44 6324896

email: sklep-monter@wp.pl

Rachunek bankowy:
PKO BP S.A 08 1020 3958 0000 9002 0016 4962

Formularz kontaktowy