Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
F.H.U MonTer
tel.: (44) 632 48 96
tel. kom.: 506 528 700
E-mail
mail.: sklep-monter@wp.pl
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Klauzula informacyjna Rodo

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa "Mon-Ter" Terkiewicz Zbigniew z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 40, 97-400 Bełchatów, tel.: 44 632-48-96 oraz 506-528-700, adres e-mail: sklep-monter@wp.pl. Może się Pan/Pani kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, e-mailowo, telefonicznie

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia,

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia

5. Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostepnione nastepującym podmiotom: Kurier/ Poczta Polska/ kancelaria obsługi prawnej/ podmioty obsługi IT/ instytucje finansowe

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o rachunkowości lub z przepisami Kodeksu cywilnego tytuł IV Przedawnianie roszczeń, lub ze względu na prowadzone statystyki i udzielone gwarancje, przez okres 10 lat od ostatniej udokumentowanej aktywności handlowej

8. Wszelkie sprawy (w tym także wyrażenie chęci skorzystania z przysługujących praw), oraz uwagi i pytania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail sklep-monter@wp.pl

powrót »