Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

Wzór formularza odstapienia od umowy

Wzór formularza odstapienia od umowy

 

WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

( Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

 

 

www. monter.es24.pl

Firma Handlowo Usługowa

Mon-Ter Terkiewicz Zbigniew

ul. Wojska Polskiego 40

97-400 Bełchatów

e-mail: sklep-monter@wp.pl

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów.

Data ….....................

 

LP

Nazwa towaru

Ilość

Cena towaru brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data odbioru przesyłki …..........................................

Imię i nazwisko konsumenta …............................................................................................................

Adres konsumenta ….............................................................................................................................

 

 

…....................................................................

Podpis konsumenta

więcej